Tématické zaměření

Nabídka našich služeb není omezena pouze finančními zdroji, které pocházejí z fondů EU, ale pro klienty dokážeme připravit a realizovat i projekty, spolufinancované z národních zdrojů prostřednictvím pověřených státních institucí.

Naše současné znalosti a praktické zkušenosti nás opravňují k tomu, abychom mohli nabízet poradenské a asistenční služby zejména v těchto tématických okruzích:

 1. Národní operační programy
  1. Operační program Praha - pól růstu ČR
  2. Operační program Životní prostředí
  3. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  4. Operační program Zaměstnanost
  5. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 2. Programy řeshraniční spolupráce
 3. Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce